Q-Concepts Interim

Q-Concepts Interim

Bij het wegvallen van mensen op belangrijke financiƫle posities of het tijdelijk ontbreken van de juiste kennis op de juiste plaats, duurt het vaak lang voordat die plek weer is ingevuld. Gevolg is dat er dan (tijdelijk) gebrek aan sturing is voor de betreffende organisatie(eenheid) met als resultaat grote achterstanden in benodigde maatregelen en een vertroebeling van de focus van de organisatie. Omdat accountants gewend zijn de gehele procesgang binnen een organisatie vlot te doorgronden en snel de financiƫle consequenties ervan te doorzien, zijn accountants bij uitstek de aangewezen personen voor de beschreven tijdelijke posities. Vandaar dat we Q-Concepts Interim in het leven hebben geroepen.

Ons netwerk bestaat uit gekwalificeerde interim professionals en adviseurs op diverse niveaus, die enthousiast met en voor u werken. Afhankelijk van uw behoefte zijn wij in staat snel de juiste professional te vinden om u verder te helpen. Dit kunnen zowel professionals zijn uit onze eigen organisatie als professionals uit ons uitgebreide netwerk, geheel afhankelijk van uw wensen.


Voorbeelden van onze werkzaamheden:

  • Tijdelijke ondersteuning bij incidentele projecten. 
  • Tijdelijke invulling van lijn- of staffuncties. 
  • Analyse van de bedrijfsvoering en uitvoeren van efficiency-vraagstukken.
  • Taken als interim financieel directeur of (assitent)controller. 
  • Opzetten van een risk-management systeem. 
  • Verbeteringstrajecten met betrekking tot interne beheersing of ten aanzien van management informatievoorziening. 
  • Voorbereiden van jaarrekeningcontroles en balansdossiers en het coachen van uw medewerkers in dit traject, mede ten behoeve van de accountantscontrole.
  • Analyse van de interne informatiebehoefte. 
  • Verbetering van interne (periodieke) informatie. Ondersteuning bieden bij subsidieaanvragen.