Corporate Responsibility

Corporate responsibility

Q-Concepts wil bijdragen aan het creƫren en in stand houden van een duurzame samenleving, waarin mensen van nu en toekomstige generaties gelijke kansen hebben. Q-Concepts ondersteunt organisaties in uiteenlopende marktsectoren. Hierdoor hebben we een brede blik op de ontwikkelingen in de maatschappij en staan we er zelf middenin. We vinden dat onze verantwoordelijkheden dan ook niet ophouden bij onze relaties met klanten, medewerkers, leveranciers en toezichthouders. Onze maatschappelijke betrokkenheid concretiseren we op verschillende terreinen en manieren:

 

  • We spreken onze steun uit voor fundamentele mensenrechten en vermijden deelname aan bedrijfsactiviteiten waarbij mensenrechten worden geschonden.
  • We handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier met inachtneming van de wetgeving, gebruiken en tradities van de landen waarin we werkzaam zijn en dragen op een verantwoorde wijze bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen.
  • We streven er naar om op een zodanige wijze te handelen dat de schadelijke gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu tot een minimum worden beperkt. Dit omvat verantwoord reizen en vervoer, het terugdringen van afval en uitstoot alsmede een efficiĆ«nt gebruik van energie.
  • We hebben onze waarden en normen op een overzichtelijke manier geformuleerd in onze gedragscode. Hiermee willen we aan onze stakeholders duidelijk maken waar Q-Concepts voor staat en hoe wij werken. Daarnaast biedt de gedragscode medewerkers en gelieerde professionals houvast en geeft de code richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken.