Q-Concepts Advies

Q-Concepts Advies

Q-Concepts Advies een onderscheidend concept op financieel en organisatorisch gebied.

De "Q" staat voor "Quality" die wij leveren door:

 

-       Hoge partnerbetrokkenheid

-       Senior professionals. Met een achtergrond bij één van de Big 4 kantoren

-       Stabiele teams. Onze senior professionals kiezen bewust en voor lange termijn voor ons concept

-       Flexibiliteit. Wij zijn een jong en dynamisch kantoor en leveren het gewenste serviceniveau

-       Faire prijs. Wij houden onze overhead laag en zijn transparant in onze tarifering

 

Wij helpen bedrijven bij het doorgronden van uiteenlopende belangrijke (markt) ontwikkelingen die invloed hebben op alle facetten binnen bedrijven en organisaties. Creativiteit en heldere communicatie resulteren in een toegevoegde waarde die verder gaat dan reguliere consultancy.

 

Wij zijn gespecialiseerd in advisering op het gebied van;

-       zorginstellingen;

-       woningbouwcorporaties; en

-       financiële instellingen.

 

Zorginstellingen

De zorg is wellicht de meest onderschatte markt als het aankomt op veranderingen, uitdagingen en ambities. De afgelopen 2 decennia staan bol van veranderingen en bezuinigingen. Daarnaast vragen de demografische ontwikkelingen om rigoureuze maatregelen om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden.

Deze ontwikkelingen dwingen uw organisatie tot continue waakzaamheid, beleidsbijstellingen en besluitvorming terwijl ondertussen de normale gang van zaken haar doorgang moet vinden. Deze dynamiek in de markt vraagt om passende focus en goede oplossingen.

Q-Concepts heeft jarenlang ervaring in deze markt en is bekend met alle bijzonderheden. Door onze veelzijdige inzet binnen zorginstellingen op tal van afdelingen, hebben we voor elke probleem of uitdaging wel een passende oplossing. Hierbij zijn efficiëntie, goede communicatie en betrokkenheid van eigen personeel een belangrijk uitgangspunt voor ons.

We zijn gespecialiseerd in de CARE sector maar hebben onze tentakels ook verankerd in de CURE. We zijn actief in de GGZ-, VVT- en VG-sector bij zowel de middelgrote- als grote instellingen.

 

Een greep uit onze opdracht portefeuille:

 • Herstructurering financiële afdeling en administraties (organisatorisch en procesmatig)

 • Opzetten en inrichten van de Planning & Control cyclus

 • Integreren en implementeren van diverse applicaties (EPD, Purchase-to-pay, Etcetera)

 • Herstructureren en/of Optimaliseren financieringsstructuur

 • Optimaliseren werkkapitaalbehoefte (DBC’s, ZZP’s)

 • Maximaliseren van opbrengsten in de nacalculatie

 • Business Cases scheiden Wonen en Zorg

 • Risico Management

 • Kostprijsberekeningen en kostprijs analyses (feeders en bleeders)

 • Analyse van uw ZZP-opbrengsten of DBC-opbrengsten in relatie tot de kostenopbouw

 

Tevens hebben wij ruime ervaring opgedaan in het waarnemen of de tijdelijke vervanging van financiële functies, zoals interim HEAD of interim controller.

 

Woningbouwcorporaties

Onze passie voor de sector is ontstaan bij de uitvoering van accountantscontroles bij woningcorporaties. Door de ervaring die we daar opgedaan hebben en de vele verschillende werkwijzen die we bij de controles hebben gezien, hebben we goed inzicht gekregen in wat wel en wat juist niet leidt tot het “in control” zijn van een corporatie. De sector is, ondanks de invloed van de politiek, uitspraken als “terug naar de kerntaken” en de discussie rondom het terugbrengen van de overheadkosten voorlopig nog volop in beweging. Anticiperen is het toverwoord. Ondanks de grilligheid van ontwikkelingen in de regelgeving is de tendens op hoofdlijnen duidelijk. Is uw organisatie hier klaar voor?

 

Meer informatie en kennismaken met het team?

 

Naast de controle van (niet-OOB) corporaties houden wij ons bezig met ondersteuning van woningcorporaties op verschillende financiële functies en advisering op verschillende vlakken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door het vervullen van een rol als controller, beleidsmedewerker, hoofd administratie of projectcontroller. Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij corporaties zijn:

  • Invulling van de controllerfunctie vanuit de woningwet
  • Ondersteuning in jaarverslaggevingsproces
  • Ondersteuning bij het opstellen van de vastgoedwaardering op zowel bedrijfswaarde als marktwaarde
  • Opstellen van financiële meerjarenprognoses
  • Optimaliseren en begeleiden begrotingstraject
  • Ondersteuning bij opstellen DVI/DPI
  • Ondersteuning bij het opstellen van de gegevens voor Corpodata
  • Ondersteuning bij de invoering van de woningwet
  • Riskmanagementtrajecten/ Internal control optimalisatie
  • Opstellen en implementeren internal audit plan
  • Uitvoering van interne audits
  • Uitwerking (investerings)beleid, rendementsdenken/investeringskaders
  • Analyse en optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie
  • Doorlichten en optimaliseren vastgoedwaarderingssysteem
  • Sector-specifieke softwarekennis: WALS/FMP, ORTEC-GO

 

 
  Overige vormen van dienstverlening die onder het Q-Concepts Advies concept vallen zijn:


Risicomanagement

Strategische, tactische en operationele risico’s moeten beheerst worden. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Wij bieden u altijd een zo pragmatisch mogelijke oplossing. Voorbeelden van onze werkzaamheden op dit gebied betreffen:

 • Identificatie, evaluatie en preventie van risico's door projectmanagement en/of periodieke toetsing van interne beheersingsmaatregelen in het kader van onder andere Sarbanes-Oxley, ISAE 3402, Code Tabaksblat en COSO.
 • Het opzetten of verfijnen van uw risico managementsysteem.
 • Identificatie en beoordeling van huidige en toekomstige bedrijfsrisico’s

 

Interne beheersing

Door risico’s te onderkennen, in te schatten op kans en (financiële) impact kunnen er preventief maatregelen genomen worden om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Naast risicomanagement in de breedste zin van het woord, ondersteunen wij organisaties ook bij de inrichting en toetsing van een efficiënt en effectief systeem van interne beheersingsmaatregelen. Voorbeeld van onze werkzaamheden op dit gebied betreffen:

 • Advies met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving.
 • Effectiviteit van het stelsel van interne controle- en risicobeheersing: operationele audits, kwaliteitsborging en toetsing.
 • Beoordeling van uw bestaande risico management systeem.
 • Ondersteuning bij het afbakenen, documenteren, evalueren en rapporteren van risico’s.
 • Ondersteuning bij implementatie van verbeterde of nieuwe structuren en bij sturing van uw onderneming: verandermanagement, procesverbetering, etc.

 

Corporate Governance en Compliance

Als ondernemer van formaat bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, waaronder Sarbanes Oxley, Code Tabaksblat, IFRS, COSO, het beheersen van de risico’s in uw organisatie en de rapportage hieromtrent. Voorbeelden van onze werkzaamheden op dit gebied betreffen:

 • Advies met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving.
 • Quick Scan in het kader van het voldoen aan onder andere Code Tabaksblat, Sarbanes-Oxley, IFRS en COSO Internal Control.
 • Ondersteuning bij het naleven van wet- en regelgeving.
 • Projectmanagement en/of periodieke toetsing van interne beheersingsmaatregelen in het kader van onder andere Sarbanes-Oxley, Code Tabaksblat en COSO.
 • Initiële fraude beoordeling en preventie programma’s.
 • Ontwerpen en implementeren van gedragscodes voor uw medewerkers en bestuurders.

 

Information management

ICT draagt bij aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Door risico’s in een ICT omgeving te identificeren, analyseren en beheersen, verkleint u de kans op schade of gemiste kansen als gevolg van een falende ICT omgeving. Voorbeelden van onze advisering op dit gebied betreffen:

 • Ondersteuning bij en controle van de totstandkoming van de financiële verslaglegging uit uw ICT- systemen.
 • Beoordeling van de efficiëntie en effectiviteit van uw informatiebeveiligingsbeleid.
 • ICT-project(kosten)beheersing.
 • Begeleiding rond het proces rond selectie en implementatie van een nieuw ICT-systeem of de (her)inrichting van een proces en toetsing van of de door u voorziene ICT-maatregelen.
 • Procesintegratie: de (her)inrichting van bedrijfsprocessen door implementatie van een geïntegreerde informatiesysteem. De uitbreiding ervan of de verdere optimalisatie van bestaande systemen kan de bedrijfsvoering van een organisatie sterk verbeteren.
 • Adviezen bij uw internal audit-procedures rond de ICT omgeving.
 • Een toetsing van uw ICT-systemen aan de wettelijke regels.
 • Het toetsen van uw ICT-systemen in overeenstemming met de Sarbanes Oxley wetgeving.
 • Het adviseren bij investeringen in ICT.

 

Jos AdriaansBij één van de Big4-accountantskantoren heeft Jos zich als accountant gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Als interim manager heeft hij zich binnen deze sector verder toegelegd op verschillende financiële en niet-financiële vraagstukken. De verbeter- en verandertrajecten die hij heeft geleid kenmerken zich door een pragmatische opstelling, een scherp gevoel voor efficiency en een sterke sensitiviteit voor sociale- en persoonlijk aspecten binnen de afdelingen en tussen medewerkers.

 

M: +31 6 15 05 62 28
E:   jos.adriaans@q-concepts.nlt e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Willem van Zutphen

Willem

Binnen zijn klantenpakket ligt de focus op het controleren en adviseren van zorginstellingen. Daarnaast heeft Willem veel ervaring met fusies en overnames bij profit en zorginstellingen. Pragmatisch, direct, professionaliteit en streven naar kwaliteit kenmerken Willem.

 

M: +31 6 43 78 09 02
E:   willem.van.zutphen@q-concepts.nl

 

Erwin TakErwin is al meer dan 10 jaar actief als consultant en projectmanager. Hij heeft zijn ervaring voornamelijk opgedaan bij banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Erwin heeft gedetailleerde kennis van bancaire en investment management processen. Flexibiliteit, het streven naar totale klanttevredenheid en een doortastende aanpak zijn kenmerkend voor Erwin.

 

M: +31 6 14 64 17 99
E: erwin.tak@q-concepts.nlit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


 

Arnoud Albada

arnoud-zwart-wit

Arnoud is al meer dan 10 jaar actief als consultant en projectmanager en heeft veel ervaring in het vertalen van business requirements/problemen in oplossingen, met name op het gebied van processen en ICT. Hij heeft vele klanten succesvol begeleid in grote selectie- en implementatievraagstukken, met name bij (grote internationale) banken en Asset Managers in binnen- en buitenland. Steeds vaker vervult Arnoud de rol van Project/Programma Manager en heeft door zijn achtergrond veel oog voor detail. Arnoud is erg nieuwsgierig, ambitieus en vanwege zijn ervaring op de Front Office en Mid Office een goede sparringpartner voor de (toekomstige) eindgebruiker.

 

M: +31 6 30 85 17 00
E: arnoud.albada@q-concepts.nlit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.