Healthcare

Diepgaande en brede kennis van de Zorgsector

Onze passie voor de sector is ontstaan bij de uitvoering van accountantscontroles en specifieke opdrachten bij zorginstellingen, waarbij we diepgaande kennis van de diverse financieringsstromen hebben opgebouwd (WLZ, ZVW, WMO, Jeugdwet en overige financieringsvormen). De specifieke kracht zit hem in het feit dat we werken met senior professionals in stabiele teams. Omdat deze professionals ervaring hebben opgedaan als accountant, maar daarnaast ook ‘aan de andere kant van de tafel’ als financieel specialist of eindverantwoordelijke actief zijn geweest, fungeren zij als kwalitatief goede en betrouwbare sparringpartner. Dat is de toegevoegde waarde zoals deze door onze klanten wordt beleefd.

Naast het feit dat wij optreden als externe accountant bij gerenommeerde partijen verspreid over het land, zijn we betrokken bij accountancy gerelateerde onderwerpen zoals het herstelplan/zelfonderzoek GGZ, het opzetten van de compliance of interne controle functie, de transitie naar de Jeugdwet en WMO, monitoring van productieafspraken en andere actuele onderwerpen in de zorgsector.

 

Door de ruime ervaring die we binnen de zorgsector opgedaan hebben alsmede de diversiteit aan werkwijzen die we bij controles hebben gezien, hebben we goed inzicht gekregen in wat wél en wat juist niet leidt tot het “in control” zijn van een instelling. Hier zit onze meerwaarde in partnership. De sector is, onder meer door politieke en demografische ontwikkelingen, continu in beweging. Anticiperen is het toverwoord. Ondanks de grilligheid van ontwikkelingen in de regelgeving is de tendens op hoofdlijnen duidelijk. Is úw organisatie hier klaar voor?

 

In deze veranderende omgeving kan Q-Concepts u als zorginstelling bijstaan als uw accountant of adviseur. Onze ervaren professionals maken het verschil!

 

Ontwikkelingen binnen de sector

De zorgsector is wellicht de meest onderschatte sector als het aankomt op veranderingen, uitdagingen en ambities. De afgelopen jaren staan bol van veranderingen en bezuinigingen. Demografische ontwikkelingen vragen om rigoureuze maatregelen om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Daarnaast liggen zorginstellingen onder een vergrootglas van de politiek maar ook het maatschappelijk verkeer, denk hierbij aan de specifieke eisen vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De rol en verantwoordelijkheid voor bestuurders is sterk veranderd. Deze ontwikkelingen dwingen uw organisatie tot continue waakzaamheid, beleidsbijstellingen en besluitvorming terwijl ondertussen de normale gang van zaken haar doorgang moet vinden. Deze dynamiek in de markt vraagt om passende focus en goede oplossingen.

In dit kader voor u geselecteerde links:

WNT –http://www.topinkomens.nl

RJ 655 - http://www.rjnet.nl

 

Onze rol als adviseur

Naast de accountantscontrole van zorginstellingen houden wij ons bezig met ondersteuning van zorginstellingen op verschillende financiële functies én advisering op verschillende vlakken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door het vervullen van een rol als financieel directeur, hoofd financiën, controller of bij specifieke projecten als het zelfonderzoek en het invullen van de compliance functie, tijdelijk of structureel.

Onze adviestak heeft oog voor het (gewenste eind-)resultaat en is hierin succesvol, hetgeen ook blijkt uit de langdurige samenwerkingsrelatie die we hebben met onze klanten. Wij begrijpen dat een organisatorische verandering ook een cultuurverandering is, goede communicatie en het veranderproces is een integraal onderdeel van onze aanpak. Wij spreken de taal van de medewerkers maar blijven gefocust op het eindresultaat.

Voor voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij zorginstellingen zie Q-Concepts Advies

 

Samenwerken voor kwaliteit

Wij houden onze taken gescheiden. Dit houdt in dat we conform de regelgeving geen advisering of interim dienstverlening verrichten bij zorginstellingen waar we de accountantscontrole doen. Deze duidelijke keuze voor type dienstverlening bij u op voorhand zien we als kracht. Wij werken nauw samen met andere kantoren ten aanzien van dienstverlening in de “financiële kolom”, waarbij kennis met uw goedvinden wordt gedeeld. Op deze wijze wordt een voor u efficiënte samenwerking met uw dienstverleners bereikt. Een voorbeeld hiervan is dat een ander (accountants)kantoor u ondersteunt met het jaarrekeningtraject en het opstellen van de jaarrekeningen en wij de controle uitvoeren, waarbij we zoveel als mogelijk en toegestaan vanuit onze beroepsregels dubbel werk voorkomen. Een goede afstemming en een intensieve samenwerking zijn voor ons kernwaarden. Wij zijn als “audit only” kantoor, zonder fiscalisten en juristen, eraan gewend om samenwerkingen met uw andere dienstverleners te stroomlijnen. Dit doen we niet alleen in de zorgsector, maar ook bij woningcorporaties en andere sectoren waarin we koploper zijn.

Willem van Zutphen

Willem

Binnen zijn klantenpakket ligt 100% focus op het controleren en adviseren van organisaties binnen de zorgsector (GGZ, WMO, Jeugdwet, Justitie). Willem heeft ruime ervaring als externe accountant, maar ook aan de andere kant van de tafel als financieel eindverantwoordelijke binnen instellingen. Hij is daarom een goede sparringpartner op gebieden als inrichting van de organisatiestructuur, administratieve organisatie en interne beheersing, opzet en optimalisatie van managementinformatie, inrichting van de planning & control cyclus en overige financieel gerichte vraagstukken. Daarnaast heeft Willem ervaring op het gebied van met fusies en overnames.

Professionaliteit, team effort, pragmatisch, inhoudelijke kennis en streven naar kwaliteit kenmerken Willem.

 

M: +31 6 43 78 09 02 

E:  willem.van.zutphen@q-concepts.nl

Jos Adriaans

JosAls interim manager heeft Jos zich binnen de zorgsector toegelegd op verschillende financiële en niet-financiële vraagstukken. Jos is specialist op het gebied van financiering, controlling, accounting, organisatorische inrichting en herstructurering. De verbeter- en verandertrajecten die hij heeft geleid kenmerken zich door een pragmatische opstelling, een scherp gevoel voor efficiency en een sterke sensitiviteit voor sociale- en persoonlijke aspecten binnen afdelingen en tussen medewerkers. Hierdoor is Jos een scherpe sparringpartner voor zowel toezichthouder, bestuur als management.

 

M: +31 6 15 05 62 28 

E:  jos.adriaans@q-concepts.nl

Pieter van Esch

pieter-recizePieter heeft ruim 9 jaar ervaring als accountant binnen de zorgsector (GGZ, WLZ, WMO, Jeugdwet, Forensisch en Justitie). Hij helpt organisaties bij de controles van jaarrekeningen, het inrichten van administraties en adviseert hen in de bedrijfseconomische sfeer (o.a. met specifieke verantwoordingen zoals nacalculatie, WNT en zelfonderzoek). Ook heeft Pieter ervaring aan “de andere kant van de tafel”, onder andere als interne controle functionaris productie, zelfonderzoek en Manager Planning & Control. Karakteristiek voor zijn manier van werken: samen bereik je meer,  persoonlijke aandacht, actiegericht, open en duidelijke communicatie, hoge drive naar kwaliteit en een hands-on instelling.

 

M: +31 6 19 62 91 11 

E:  pieter.van.esch@q-concepts.nl

Wendy van Eijk

wendy 1Met 10 jaar ervaring binnen de zorgsector heeft Wendy ruime ervaring bij de controles van jaarrekeningen, het inrichten van administraties en het adviseren van instellingen in de bedrijfseconomische sfeer. Op interim basis heeft Wendy ervaring aan “de andere kant van de tafel” opgedaan, onder andere als manager Planning&Control en financieel medewerker bij enkele grote zorginstellingen. Eveneens is zij lid van het sectorbestuur GGZ van Vereniging HEAD (beroepsvereniging voor financieel managers en de hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg). Karakteristiek voor haar manier van werken: samenwerking, inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht, open, grondige aanpak, hoge drive naar kwaliteit en pragmatisch.

M: +31 6 44 25 64 27 

E:  wendy.van.eijk@q-concepts.nl

Michiel Vallen

michiel-recizeMichiel heeft als accountant de afgelopen jaren veel kennis opgedaan van kleine en middelgrote ondernemingen in het midden en kleinbedrijf, onder andere binnen de zorgsector. Daarnaast beschikt Michiel over goede kennis van fiscale thema’s die de DGA raken en bezig houden. In de dagelijkse omgang is Michiel een communicatief vaardige gesprekspartner waarmee u kunt sparren over diverse bedrijfseconomische en fiscale thema’s. Met een proactieve instelling en energie is hij een goede aanvulling voor uw onderneming.

 

M: +31 6 15 52 32 43 

E:  michiel.vallen@q-concepts.nl