Bouw en Vastgoed

Gedegen branchekennis van de bouw- en vastgoedsector

 

Sentiment in de bouw- en vastgoedsector

De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de bouwsector de opgaande lijn weer te pakken heeft. Dit is merkbaar in alle deelsectoren, echter we zien wel een duidelijk verschil tussen woning- en utiliteitsbouw. De woningbouw trekt sterker aan dan het commerciële vastgoed en dit is met name te wijten aan de aantrekkende vraag in de (nieuwbouw) woningmarkt. Dit neemt niet weg dat veel bedrijven door hun financiële reserves heen zijn en de rentabiliteit onverminderd sterk onder druk staat. De prijsvorming in de sector laat te wensen over en de concurrentie is groot. Bouwondernemingen zoeken naar mogelijkheden om te ontsnappen aan de dunne marges en capaciteit-denken en wijzigen hun strategische beleid en businessmodel, mede ingegeven door centrale thema’s als ketenintegratie en verduurzaming.

 

Uitdagingen in de bouw- en vastgoedsector

Branchekennis; de bouw- en vastgoedsector heeft diverse uitdagingen die vragen om kennis en strategisch inzicht van de ondernemers in de bedrijfskolom. Vanuit Q-Concepts zijn Boudewijn Daris en Cor Pijnenburg uw gesprekspartner voor ondernemers in de bouw- en vastgoedsector op het gebied van diverse onderdelen in de bedrijfsvoering; duurzaamheid, schaalgrootte, consolidatie, risicomanagement, rendementsverbeteringen.

 

Visie op de bouw- en vastgoedsector

Hier vindt u onze visie op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector middels het vijfkrachtenmodel ontwikkeld door Michael Porter. Het model geeft de ontwikkelingen en trends weer welke van invloed zijn op de concurrentiepositie van de sector. Neem gerust contact met ons op wanneer u eens met hem wil sparren over de impact van de ontwikkelingen in de vijf krachten op de concurrentiepositie van uw organisatie.

 

Branchekennis Bouw- en vastgoedsector