Woningbouwcorporaties

Diepgaande kennis van de Woningbouwcorporatiesector

Onze passie voor de sector is ontstaan bij de uitvoering van accountantscontroles bij woningcorporaties. Door de ervaring die we daar opgedaan hebben en de vele verschillende werkwijzen die we bij de controles hebben gezien, hebben we goed inzicht gekregen in wat wel en wat juist niet leidt tot het “in control” zijn van een corporatie. De sector is, met de nieuwe woningwet en de nieuwe RJ 645 volop in beweging. Anticiperen is het toverwoord. Ondanks de grilligheid van ontwikkelingen in de regelgeving is de tendens op hoofdlijnen duidelijk. Is uw organisatie hier klaar voor?

 

In deze veranderende omgeving kan Q-Concepts u bij staan als woningcorporaties als uw accountant en als uw adviseur.

 

Q-Concepts – waar staan wij voor

Q staat voor “Quality”. Q-Concepts is in 2009 opgericht met de filosofie om het anders te doen dan anderen. We werken uitsluitend met senior professionals en niet met assistenten. In al onze dienstverlening, dus ook in de corporatiebranche. U heeft dus te maken met ervaren krachten die veelal niet alleen ruime ervaring hebben als controlerend accountant bij woningcorporaties, maar ook ervaring hebben op interimfuncties in de branche. Bijvoorbeeld als interim controller of in de ondersteuning bij de verwerking van gevolgen van de nieuwe woningwet, waaronder concreet de overgang van waardering naar actuele waarde en advisering bij de inrichting van de controllersfunctie. Als gevolg hiervan ontstaat inhoudelijke branchekennis die verder gaat dan het sec controleren van cijfers. Wij zijn er als brede sparring partner voor u en kunnen u uit hoofde van onze kennis “aan de andere kant van de tafel" inhoudelijke kennis, pragmatische en werkbare oplossingen aanreiken. Dat komt de kwaliteit uiteindelijk ten goede.

 

Ten aanzien van onze accountancy dienstverlening werken wij met innovatieve concepten:

Basic Controle

Classic controle

Plus Controle

Afhankelijk van uw behoefte kiest u een concept 

 

Samenwerken voor kwaliteit

Wij houden onze taken gescheiden. Dit houdt in dat we conform de regelgeving geen advisering of interim dienstverlening verrichten bij corporaties waar we de accountantscontrole doen. Deze duidelijke keuze voor type dienstverlening bij u op voorhand zien we als kracht. Wij werken nauw samen met andere kantoren ten aanzien van dienstverlening in de “financiële kolom”, waarbij kennis met uw goedvinden wordt gedeeld. Op deze wijze wordt een voor u efficiënte samenwerking met uw dienstverleners bereikt. Een voorbeeld hiervan is dat een ander (accountants)kantoor u ondersteunt met het jaarrekeningtraject en het opstellen van de jaarrekeningen en-of DVI en wij de controle uitvoeren, waarbij we zoveel als mogelijk en toegestaan vanuit onze beroepsregels dubbel werk voorkomen. Een goede afstemming en een intensieve samenwerking zijn voor ons kernwaarden. Wij zijn als “audit only” kantoor, zonder fiscalisten en juristen, eraan gewend om samenwerkingen met uw andere dienstverleners te stroomlijnen. Dit doen we niet alleen in de corporatiebranche, maar ook in de zorgsector en andere sectoren waarin we veel actief zijn.

 

Ontwikkelingen binnen de sector

De woningcorporatiesector is volop in beweging voor de invoering van de woningwet. Deze wijziging in het bestel is misschien wel de grootste wijziging sinds de brutering in de jaren ’90. Daarnaast liggen woningcorporaties na de parlementaire enquete onder een vergrootglas van de politiek maar ook het maatschappelijk verkeer. Kortom voor woningcorporaties is een het uitdagende periode met veel veranderingen. In dit kader voor u geselecteerde links:

Aedes – www.aedes.nl

RJ 645 - http://www.rjnet.nl

Woningwet - http://www.woningwet2015.nl/

 

Onze rol als adviseur

Naast de controle van (niet-OOB) corporaties houden wij ons bezig met ondersteuning van woningcorporaties op verschillende financiële functies en advisering op verschillende vlakken binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door het vervullen van een rol als controller, beleidsmedewerker, hoofd administratie of projectcontroller. Voor voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij corporaties zie Q-Concepts Advies

 

Voorbeelden van door ons uitgevoerde projecten bij corporaties zijn:

  • Invulling van de controllerfunctie vanuit de woningwet
  • Ondersteuning in jaarverslaggevingsproces
  • Ondersteuning bij het opstellen van de vastgoedwaardering op zowel bedrijfswaarde als marktwaarde
  • Opstellen van financiële meerjarenprognoses
  • Optimaliseren en begeleiden begrotingstraject
  • Ondersteuning bij opstellen DVI/DPI
  • Ondersteuning bij het opstellen van de gegevens voor Corpodata
  • Ondersteuning bij de invoering van de woningwet
  • Riskmanagementtrajecten/ Internal control optimalisatie
  • Opstellen en implementeren internal audit plan
  • Uitvoering van interne audits
  • Uitwerking (investerings)beleid, rendementsdenken/investeringskaders
  • Analyse en optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie
  • Doorlichten en optimaliseren vastgoedwaarderingssysteem
  • Sector-specifieke softwarekennis: WALS/FMP, ORTEC-GO

 

Samenwerking met anderen

Steeds vaker herkennen wij de behoefte bij woningcorporaties om samen te werken. Mede met die reden hebben wij het initiatief genomen om een kennisplatform voor woningcorporaties op te richten onder de naam 'Wocoinfo'. Dit is een laagdrempelig platform voor alle woningcorporaties met name in Zuid-Oost Nederland. De initiatiefnemers van Wocoinfo beschikken over relevante kennis en ervaring voor woningcorporaties op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, fiscaliteit, accountantscontroles, notariaat en IT-audit. Door middel van dit platform willen we kennis en ervaringen van zowel de initiatiefnemers van Wocoinfo als van de woningcorporaties op eenvoudige wijze toegankelijk maken.

 

 

Q-Concepts Market Knowledge

Referentie Trudo

Edwin Jansen – Financieel directeur Stichting Trudo - Eindhoven

 

“Ik ervaar Q-Concepts als een ambitieuze en professionele financiële dienstverlener op het gebied van accountancy en branche-specifieke financiële advisering. Correct, helder en (gelukkig) een tikkeltje eigenwijs. Goed voor de discussie en daarom onderscheidend in de markt. Eindelijk ook eens wat tegen-gas, want ’het is de tegen-wind die de vlieger doet stijgen’.” 

Referentie St. Joseph

Paul Sebregts – Directeur-bestuurder Woningstichting -St. Joseph Stramproy

 

“Als kleine woningcorporatie kunnen we niet alle kennis en vaardigheden zelf in huis hebben. Q-Concepts biedt ons waardevolle ondersteuning bij knelpunten in het rapportageproces en bij tal van praktische vragen bij de implementatie van de Woningwet. De vak- en branchekennis van Martijn Lomme maakt dat we snel kunnen schakelen. De manier van werken draagt ook bij aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van de medewerkers. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

 

Boudewijn Daris

Boudewijn Daris

Binnen zijn klantenpakket ligt de focus op het controleren en adviseren van Woningbouw-corporaties. Ruime ervaring als onder meer projectmanager en controller bij diverse corporaties maken hem een uitstekende sparring partner als accountant. Grondige aanpak, professionaliteit en streven naar kwaliteit karakteriseren zijn manier van werken.

 

M: +31 6 43 58 59 82 

E:  boudewijn.daris@q-concepts.nl

Martijn Boelhouwers

Martijn

Martijn heeft veel ervaring opgedaan als accountant van woningcorporaties bij één van de Big-4 organisaties. Hij is hierbij lid geweest van de landelijke sectorgroep voor woningbouwcorporaties. Karakteristiek voor zijn manier van werken; samen bereik je meer, inlevingsvermogen, persoonlijke aandacht, actiegericht, open en hands-on instelling.

 

M: +31 6 33 61 79 40 

E:  martijn.boelhouwers@q-concepts.nl

Martijn Lomme

Martijn heeft veel ervaring opgedaan als accountant van woningcorporaties bij één van de Big-4 organisaties. Daarnaast heeft Martijn ruime ervaring met diverse interimposities en adviestrajecten bij woningcorporaties. Martijn is al ruim 10 jaar werkzaam binnen de sector. Karakteristiek voor zijn manier van werken: samen bereik je meer, gedegen arbeidsethos, actiegericht, een hoge drive naar kwaliteit met een praktische instelling.

 

M: +31 6 44 47 29 27

E: martijn.lomme@q-concepts.nl